Zapłata za przedmiot może odbyć się na kilka sposobów:

  1. Pobranie - dla zamówień o wartości powyżej 4000 PLN preferujemy wpłatę niewielkiej zaliczki, której wysokość ustalana jest z klientem (około 4% wartości zamówienia). Maksymalna kwota pobrania to 8000 PLN.
  2. Przelew bankowy 
  3. Płatności elektroniczne PAYU (przelewy internetowe, karty kredytowe)

Pobranie

W związku z ograniczeniem wartości pobrania przez firmy kurierskie maksymalna kwota pobrania to 8000 PLN. Dodatkowo dla wartości zamówień powyżej 4000 PLN preferowana jest wpłata niewielkiej zaliczki (np. zaliczka w wysokości ok. 4% wartości zamówienia) której wysokość jest ustalana indywidualnie przez obsługę sklepu z klientem. W przypadku złożenia przez klienta zamówienia na kwotę wyższą niż 8000 PLN z wybraną płatnością przy odbiorze część wartości zamówienia w wysokości 8000 PLN płatna będzie przy odbiorze natomiast wartość zamówienia ponad kwotę 8000 PLN płatna będzię w formie zaliczki (przedpłaty).

Zwykły przelew bankowy

Dane do zwykłego przelewu:

Akropol Kosowski 
Cesinów-Las 2
05-620 Błędów

Idea Bank nr. konta: 45 1950 0001 2006 0050 0188 0001

W tytule przelewu prosimy wpisać swoje imię i nazwisko lub numer zamówienia.

Płatności elektroniczne PAYU

payu.pl umożliwia wykonanie szybkiej zapłaty poprzez szereg różnych typów płatności m.in. szybki i wygodny przelew internetowy z każdego banku, kartę płatniczą, kartę kredytową, raty czy usługę "kup teraz zapłać w ciągu 30 dni". Płatności chronione są poprzez POK PAYU.

Kup teraz - zapłać później

payu

DOKUMENT SPRZEDAŻY

  1. Dokumentem sprzedaży jest Faktura Vat w formie elektronicznej. Akceptując Regulamin Klient dokonujący zakupu oferowanych produktów wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie faktur w formie elektronicznej przez Sprzedawcę zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 14 lipca 2005 r. w sprawie wystawiania oraz przesyłania faktur w formie elektronicznej, a także przechowywania oraz udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej tych faktur (Dz. U. 2005, nr 133, poz. 1119) oraz zasadami wystawiania, przesyłania i przechowywania faktury elektronicznej. Zgoda na otrzymywanie faktury w formie elektronicznej jest równoznaczna z rezygnacją z otrzymywania faktury w formie papierowej.
  2. Każda faktura w formie elektronicznej będzie dostarczona Klientom za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres podany przez Klienta w formularzu rejestracyjnym. Zmiana adresu e-mail Klienta wymaga powiadomienia Sprzedawcy w formie pisemnej lub elektronicznej. W przypadku braku powiadomienia Sprzedawcy przez Klienta o zmianie adresu e-mail, korespondencję kierowaną na dotychczasowy adres e-mail uważa się za prawidłowo doręczoną.
  3. Klient jest uprawniony do wycofania akceptacji zgodnie z § 3 ust. 4 rozporządzenia w drodze pisemnego oświadczenia woli na adres: Akropol Kosowski, Cesinów-Las 2 05-620 Cesinów-Las lub elektronicznie na adres sklep@ogli.pl W przypadku cofnięcia akceptacji od dnia następującego po dniu doręczenia oświadczenia Klienta o wycofaniu akceptacji sklep ogli.pl traci prawo do wystawiania i przesyłania Klientowi faktur w formie elektronicznej.